Krátce o MCA

 

MCA Management Consulting Automotive je poradenská firma, která se specializovala na komplexní podporu zákazníků a dodavateslkých podniků v automobilovém průmyslu v Čechách a v Evropě.

MCA a Partner mají rozsáhlé praktické znalosti na všech důležitých úsecích automobilového průmyslu, jak v Čechách tak i v cizině. Disponují praktickým Know-how ve vztahu k organizaci a výrobním procesům, které vychází z dlouholetých zkušenosti v automobilovém průmyslu v Čechách a v Evropě.

Cílem MCA je, podporovat zákazníka při vstupu na trh od fáze plánování projektu vstupu na trh až po realizaci záměru.

Sem patří:

 • Plánování a realizace projektů vstupu na trh, procesní analýzy – checking firem
 • Příprava projektu, projektový management a podpora při realizaci projektu
 • Ekonomické informace, finanční plány, rozpočty, daňové poradenství, controlling
 • Optimalizace výrobních procesů, logistiky, kvalitativních procesů
 • Aplikace TQM-opatření v podniku
 • Trénink a coaching managementu, vyhledávání personálu
 • Překlady technické dokumentace a všeobecné překlady
 • Interim Management

Interim Management

 

Interim management, který je v Evropě již velmi rozšířený, je v našich poměrech ještě poměrně novým pojmem i když začíná mít své přívržence i u nás. Jeho přednosti jako „rychlá disponibilita, měnitelná kompetence, multifiremní zkušenosti a plánovatelné náklady, jsou na snadě.
Výpadky managementu se stávají vždy v nevhodnou dobu a během velmi krátké doby mohou narůst k vážným problémům s trvalými následky. V těchto situacích je často potřeba externí osobnost nebo odborník, který není provázán s firmou a který může nastolit jiné cesty.

Podle situace mohou být požadavky na „managera na dobu určitou“ různé:
Firemní situace » Interim-řešení :

 • » Výpadek klíčových osob (CEO, CFO, CIO, odborníci atd.)
  » Trouble-Shootoer / top manager se zkušeností v dotčené odborné oblasti.
 • » Chybějící kompetence nebo zdroje pro specifické projekty a situace
  » Experti a vedoucí projektů, kteří mají potřebné kompetence.
 • » Turn-around situace
  » „Napravitel“ se zkušeností s Turn-around.

MCA je k dispozici také pro řešení interim-úkolů.